Pre investorov

Investujte do modernizácie a rozvoja ťažby kvalitných nerastov a zhodnoťte svoje peniaze o 8% ročne.

Ťažba a úprava nerastných surovín, najmä bridlice a žuly, je základným segmentom dlhodobej stratégie spoločnosti Premiot Mining & Resources, patriacej do investičnej spoločnosti Premiot Group.

V roku 2020 bola realizovaná akvizícia žulového lomu Čierny Balog, ktorý sa nachádza na strednom Slovensku v blízkosti Nízkych Tatier.

Spoločnosť ROCK WORKS s.r.o. ponúka možnosť podieľať sa na ťažbe a spracovaní kvalitných nerastných surovín. Dlhopis ROCK WORKS 8/24 je úročený pevnou ročnou úrokovou sadzbou 8%, úroky z dlhopisov vyplácame každý mesiac.

Do čoho investujeme

Získané prostriedky budú použité na rozšírenie a modernizáciu výroby. Investičný program na rok 2021 plne odráža plány spoločnosti Premiot Mining & Resources na ďalšie zvýšenie objemu výroby stavebného kameňa a vývoj nových blokov ložiska. Vyťažiteľnosť zásob v lomoch sa odhaduje na viac ako 10 miliónov kubický metrov, čo reprezentuje ich životnosť na viac ako 60 rokov.

Premiot Investment Group logo

Dlhopis ROCK WORKS 8/24

Dlhopis ROCK WORKS 8/24
 • Nominálna hodnota: 2.000 EUR
 • Cena: 2.000 EUR + aktuálny AÚV
 • Dátum emisie: 1. 1. 2022
 • Výnos: 8 % p. a.
 • Výplata úroku: mesačne
 • Dátum splatnosti: 31. 12. 2024

OZNÁMENIE O ZMENE EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Vážení majitelia dlhopisov,

týmto si Vám spoločnosť ROCK WORKS s.r.o., IČO: 47 342 536, LEI 097900CAKA0000037805, so sídlom Nám. M. R. Štefánika, 977 01 Brezno zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, vložka 24656/S ako emitent emisie Dlhopis ROCK WORKS 8/23 s prideleným ISIN SK4000019436 dovoľuje oznámiť, že nakoľko v dôsledku plynutia času sa emisia ROCK WORKS 8/23 stáva pre upisovateľov dlhopisov menej atraktívnou, rozhodol sa emitent pre pozastavenie ďalšieho ponúkania tejto emisie a nahradil ju novou emisiou ROCK WORKS 8/24, ktorá je pre nových upisovateľov atraktívnejšia z dôvodu výnosového obdobia.

Z vyššie uvedeného dôvodu emitent mení Emisné podmienky emisie ROCK WORKS 8/23 zo dňa 01.06.2021 v časti predpokladaný objem emisie z pôvodného 1 000 000,- € na 708 000,- €.

Zároveň emitent oznamuje, že predaj tejto emisie bol ukončený k 31.12.2021.

Záverom emitent oznamuje majiteľom dlhopisov, že v zmysle článku 12, bod 12.4.1 Emisných podmienok emisie ROCK WORKS 8/23 zo dňa 01.06.2021 sa súhlas schôdze majiteľov dlhopisov nevyžaduje ku zmene emisných podmienok ktorá sa netýka postavenia alebo záujmov Majiteľov dlhopisov.

Archív dlhopisov

Dlhopis ROCK WORKS 8/23

Dlhopis ROCK WORKS 823 vzor
 • Nominálna hodnota: 2.000 EUR
 • Cena: 2.000 EUR + aktuálny AÚV
 • Dátum emisie: 1. 6. 2021
 • Výnos: 8 % p. a.
 • Výplata úroku: mesačne
 • Dátum splatnosti: 31. 12. 2023

Upozornenie k ponuke dlhopisov

Informácie na webových stránkach sú propagačné oznámenia Emitenta. Emitent dôrazne odporúča, aby si potenciálny investori prečítali emisné podmienky dlhopisov, než sa rozhodnú investovať, aby tak plne pochopili potenciálne riziká a príjmy súvisiace s rozhodnutím investovať do dlhopisov.

Náš Tím

Livia Laukova Náš Tím Rock Works SK

Livia Lauková

Office Manager

Igor Michalek Náš Tím Rock Works SK

Igor Michálek

Sales Representative

Alex Safar Tím Rock Works SK

Alex Šafár

Sales Representative

Nikola Varsanyiova Náš Tím Rock Works SK

Nikola Varšányiová

Back Office

Matus Krnac Náš Tím Rock Works SK

Matúš Krnáč

Sales Representative

David Voznik Náš Tím Rock Works SK

David Vozník

Sales Representative