Kto sme

Spoločnosť ROCK WORKS s.r.o. sa začala venovať ako ťažobná spoločnosť ťažbe vyhradeného nerastu – granodioritu v roku 2017.

Ložisko Čierny Balog patrí do katastra obce Čierny Balog, ktorý hraničí s katastrom obce Sihla, okres Brezno, Banskobystrický kraj. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty II. triedy Brezno – Hriňová. Ložisko Čierny Balog tvorí sivý, rovnomerne zrnitý, stredno- až hrubozrnitý biotitický granodiorit.

Granodiorit je vyvretá hornina, jej známejšie pomenovanie je tatranská žula typ Sihla. Svojou kvalitou je porovnateľná so švédskymi a libereckými žulami. Jej využitie je rozmanité, od ušľachtilej kamenárskej výroby (ťažba blokov) až po rôzne použitie v stavebníctve.

Spoločnosť vyrába celý sortiment frakcií, ktoré sú certifikované od zásypových materiálov, až po kamenivo vhodné do betónu a bitúmenových zmesí. Naše certifikáty si môžete pozrieť tu.

Napísali o nás

Máte záujem o spoluprácu?

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás telefonicky, emailom, alebo vyplňte náš kontaktný formulár.
Kontaktujte nás!