Certifikáty

Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, preto sme sa rozhodli tieto služby certifikovať.

Spoločnosť QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. poskytuje služby v oblasti certifikácie stavebných výrobkov, certifikácie systémov manažérstva a v skúšobníctve. Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov vykonáva ako Autorizovaná osoba SK12 pre Slovenskú republiku a ako Notifikovaná osoba 1481 s pôsobnosťou v Európskej únii. Certifikácia systémov manažérstva je vykonávaná v súlade s akreditačnou normou ISO/IEC 17021-1.

Certifikát zhody systému riadenia výroby / 2021

Certifikát zhody systému riadenia výroby

VOP 13383-1 CP 90/180

VOP 12620 2/2021

VOP 13043 3/2021

VOP 13242 4/2021