Kameňolom Čierny Balog

V kameňolome Čierny Balog v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty II. triedy Brezno – Hriňová ťažíme sivý, rovnomerne zrnitý, stredno- až hrubozrnitý biotitický granodiorit (známejšie pomenovanie je tatranská žula typ Sihla).

Svojou kvalitou je porovnateľná so švédskymi a libereckými žulami. Jej využitie je rozmanité, od ušľachtilej kamenárskej výroby (ťažba blokov) až po rôzne použitie v stavebníctve.

Máte záujem o spoluprácu?

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás telefonicky, emailom, alebo vyplňte náš kontaktný formulár.